Autoškola Faro

autoskolafaro.sk

Informačný web s integrovanou evidenciou zákazníkov

Autoškola Faro mala jednoduchý informačný web už od svojho otvorenia. Je prudký rast si však vyžiadal zautomatizovanie niektorých procesov prostredníctvom webového rozhrania. Pre zákazníkov autoškoly sú teda dostupné všetky potrebné informácie, dokumenty a možnosť prihlásiť sa na kurz prostredníctvom online formuláru. Pre administrátorov sme pripravili rozhranie, ktoré automatizovane generuje dokumenty a umožňuje prehľadnú správu zákazníkov autoškoly, ktorá šetrí ich čas.

Pozrieť web
Autoškola Faro